RØD

BT - - KLUMME -

Rø­de pe­ber­frug­ter er fyldt med C- vi­ta­min, som styr­ker im­mun­sy­ste­met og bin­de­væ­vet. To­mat og vand­me­lon får far­ve fra lyco­pen, som for­ske­re ved kan sæn­ke ko­leste­rol­tal­let. Stof­fet op­ta­ges bedst, hvis man var­me­be­hand­ler to­ma­ten. Far­ve­stof­fet i rød­be­der og tra­ne­bær træn­ger ind i bak­te­ri­er og hæm­mer de­res for­me­ring, der­for be­nyt­tes tra­ne­bær mod blæ­re­be­tæn­del­se. I jord­bær fin­des zink, der er med til at re­gu­le­re sy­re-/ ba­se­ba­lan­cen. Fed fisk som laks gi­ver dig om­e­ga 3- fedt­sy­rer, der bl. a. hjæl­per dit hjer­te. Mens re­jer er ri­ge på se­len samt jod, der kan mod­vir­ke stru­ma.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.