Le­ne Theill

BT - - SUNDHED -

• 55 år gam­mel. • Ud­dan­net gra­fi­ker, de­ko­ra­tør og jour­na­list. • Har tid­li­ge­re skre­vet bo­gen ’ Uge­ske­ma­re­vo­lu­tio­nen’ om fol­ke­sko­len. Den 22. ju­ni ud­kom hen­des an­den bog ’ Grin, gråd og gaf­fa­ta­pe’ om hen­des 818 ki­lo­me­ter ad Ca­mi­no­en. • I fle­re år har hun lidt af uop­da­get bo­rel­lia, som gav hen­de al­vor­li­ge le­d­in­fek­tio­ner. • Mor til tre voks­ne børn og bed­ste­mor til to. • Bor til dag­lig i Syd­hav­nen.

We­e­kend - 27.06.2015

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.