Hvor er jeg?

BT - - BOG- FIX -

» Dren­gen prø­ve­de at kal­de på sig selv, som han ple­je­de at gø­re for at be­gyn­de da­gen. Men han kun­ne ik­ke få en lyd frem, for han hav­de glemt, hvad han hed « . Så­dan be­gyn­der bil­led­bo­gen ’ Dren­gen, der blev væk fra sig selv’, som for­la­get be­skri­ver som ’ en po­e­tisk for­tæl­ling om, at det ik­ke al­tid er ude i Den Store Vi­de Ver­den, man fin­der sig selv’. Gyl­den­dal, 230 kro­ner.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.