Hu­mør og h un­de

BT - - BOG- FIX -

» Dyr er me­get sen­si­ti­ve og re­a­ge­rer på ener­gi­er, « me­ner Le­ne An­d­re­sen. Hun er cer­ti­fi­ce­ret hund­e­he­a­ler og hund­e­træ­ner. Med an­dre ord me­ner hun, at hund­e­e­je­res hu­mør er af­gø­ren­de for de fir­be­ne­de ven­ners triv­sel og op­før­sel. Det har hun skre­vet ’ Er du på bøl­ge­læng­de med din hund – og an­dre dyr og men­ne­sker?’. Skri­ve­for­la­get, 199 kro­ner.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.