Drab i nær­he­den

BT - - BOG- FIX -

’ Mord i din hjem­by’ hed­der en an­to­lo­gi med ti kri­mi­for­tæl­lin­ger, hvor for­fat­ter­ne skri­ver om for­bry­del­ser be­gå­et der, hvor for­fat­ter­ne stam­mer fra. Iføl­ge for­la­get er de erin­drin­ger, man selv har, of­te godt stof til en krimi, for­di man som barn op­fin­der hi­sto­ri­er og fan­ta­se­rer om ste­der og per­so­ner tæt på én selv. By­ens for­lag, 255 si­der, 279 kro­ner.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.