Spis hur­ti­ge kul­hy­dra­ter og le­t­op­ta­ge­lig pro­te­in li­ge ef­ter din træ­ning. Det er kost, der går di­rek­te i mus­k­ler­ne og øger din re­sti­tu­tion GUIDE: Så­dan skal du spi­se

BT - - TEMA - Kil­de: An­na Bog­da­nova

Kul­hy­dra­ter:

Genop­fyl­der mus­k­ler­ne, så du kan træ­ne li­ge så hårdt da­gen ef­ter.

Sæn­ker krop­pens stres­s­re­spons ef­ter træ­nin­gen.

Boo­ster pro­duk­tion af stof­skif­te­hor­moner.

Boo­ster pro­duk­tion af lep­tin ( der gør at du fø­ler dig mæt.) Får du ik­ke pro­te­i­ner og kul­hy­dra­ter nok ef­ter træ­ning, vil du:

Over­fal­de dit kø­le­skab nog­le ti­mer se­ne­re ( men her går ma­den ik­ke læn­ge­re di­rek­te i mus­k­ler­ne...)

Op­le­ve, at det er an­stren­gen­de at træ­ne da­gen ef­ter. Men og­så at det er an­stren­gen­de ba­re at gå op ad trap­per.

Op­le­ve, at du får svæ­re­re ved at ta­be fedt.

Så­dan for­bræn­der du mest fedt:

Und­gå kul­hy­dra­ter li­ge in­den træ­ning.

Spis dem i ste­det li­ge ef­ter træ­nin­gen.

Spis ca. 20 gram proteinpulver og 40 gram kul­hy­drat ( 3- 4 store dad­ler el­ler 1 stor hånd­fuld ro­si­ner), hvis du er kvin­de. Er du mand skal du for­dob­le ma­den.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.