BLÅ BOG

BT - - NYHEDER -

Flem­m­ing Krøll ( født 18. novem­ber 1954) er dansk sku­e­spil­ler, san­ger, revy­di­rek­tør og en­tertai­ner.

Han blev kendt i ’ Mu­si­kal­ske ven­ner’ på DR i 1973 og de­bu­te­re­de med en lp året eft er.

Krøll har bl. a. væ­ret til­knyt­tet Ama­ger­s­ce­nen, ABC- Te­a­tret, Gen­toft es­ce­nen og Fol­ke­te­a­tret som sku­e­spil­ler. Fra 1985 har han stå­et i spid­sen for fl ere revy­er: først Ny­kø­bing F. Revy­en, fra 1995 Rot­te­fæl­den i Svend­borg og fra 1999 at­ter Ny­kø­bing F. Revy­en. I de se­ne­re år har han des­u­den lagt stem­me til fl ere ani­ma­tions­fi lm, bl. a. ’ Rej­sen til Sa­turn’.

Net­op nu er Krøll ak­tu­el med den an­mel­der­ro­ste Ny­kø­bing F. Revy, der spil­ler til den 29. au­gust.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.