Hjul­mand fa­vo­rit som ny FCM- træ­ner

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Al­le­re­de nu er spe­ku­la­tio­ner­ne om Glen Rid­ders­holms afl øser i FC Midtjylland i fuld gang, og fl ere book­ma­ke­re er da og­så al­le­re­de på ba­nen med odds på, hvem det bli­ver.

Skal man sto­le på dem, så pe­ger pi­len me­get kraft igt i ret­ning af Kas­per Hjul­mand. Han er så­le­des stor­fa­vo­rit bå­de hos Bet25 og Dan­ske Spil - hos Bet 25 står han i odds 2,50, mens han er helt ne­de i odds 2,25 hos Dan­ske Spil.

» Kas­per Hjul­mand lig­ner et op­lagt bud på den kom­men­de FC Midtjylland- træ­ner. Han ved alt om Su­per­liga­en, har så­gar vun­det den før, mens han og­så har stift et be­kend­skab med in­ter­na­tio­nal fod­bold. Yder­me­re pas­ser hans pro­fi l godt til det un­ge og tek­nisk stær­ke FCM­mand­skab, « si­ger od­ds­sæt­ter Jan Tri­er fra Dan­ske Spil.

Næst­bed­ste bud er Jo­nas Dal fra Ho­bro, som gi­ver fi re gan­ge pen­ge­ne hos Dan­ske Spil.

Fo­to: Scan­pix Den­mark

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.