DAN­MARK U21 - SVE­RI­GE U21

U 21- EM, KLOK­KEN 21: 00 DAN­MARK U21 VIN­DER KAM­PEN

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Se­mi­fi na­le ved U21- EM, hvor Dan­mark vir­ker til at væ­re et for­nuft igt spil. Dan­sker­ne vi­ste i an­den halv­leg mod Tjek­ki­et og mod Ser­bi­en go­de tak­ter, og kam­pen mod ty sker­ne solg­te man ved blandt an­det at spa­re Pi­er­re- Emi­le Højb­jerg. Nu mø­der man et svensk hold, som har væ­ret sær­de­les hel­di­ge med at kom­me så langt - et på­stand her­fra er, at man var rø­get ud, hvis ik­ke det rent fak­tisk var en for­del for Portu­gal at spil­le uaf­gjort og der­med få Sve­ri­ge med vi­de­re i ste­det for Ita­li­en. Dan­mark skal væ­re stør­re fa­vo­rit­ter end od­dse­ne in­di­ke­rer.

Od­dset er fun­det hos Tipico

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.