RE­AL SALT LA­KE - CO­LUM­BUS CREW

USA MLS, KLOK­KEN 04: 00 ( NAT TIL SØN­DAG) CO­LUM­BUS VIN­DER KAM­PEN

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

I sig selv var det ik­ke im­po­ne­ren­de, at Re­al Salt La­ke måt­te ta­ge fra New York med et 0- 1 ne­der­lag til by­ens lo­ka­le » Red Bulls « , men det var ek­stra ma­lurt i bæg­ret, at bå­de De­Mar Phil­lips og Javi­er Mora­les fi k di­rek­te rødt kort in­den der var spil­let en ti­me. Med den tred­je kamp på en uge må man for­ven­te et fy­sisk med­ta­get RSL- mand­skab, hvil­ket åb­ner for et spil på Co­lum­bus Crew. Gæ­ster­ne spil­ler kun an­den kamp på ti da­ge og brød se­ne­st en ne­ga­tiv sti­me på seks kam­pe uden sejr med en fi n 2- 1 sejr over New Eng­land.

Od­dset er fun­det hos Bet365

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.