Vi får om­kring 400 sa­ger om året, og en stor del af dem ved­rø­rer gravi­di­tet og bar­sel

BT - - NYHEDER -

Sus­an­ne Fi­s­cher, chef­kon­su­lent i Li­ge­be­hand­lingsnæv­net, om un­der­sø­gel­se, der vi­ser, at hver fem­te kvin­de bli­ver diskri­mi­ne­ret på ar­bej­det, når de er gravi­de el­ler over­ve­jer at bli­ve det

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.