1.200

BT - - NYHEDER -

PER­SO­NER KOM I AR­BEJ­DE I APRIL, mens der gen­nem to år er kom­met 2.400 fle­re per­so­ner på ar­bejds­mar­ke­det om må­ne­den. I den­ne må­ned var der i alt 2.599.300 per­so­ner i Dan­mark med et løn­mod­ta­gerjob, op­ly­ser Dan­marks Sta­ti­stik.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.