Græn­se­bom lø­ser in­tet

BT - - DEBAT - EU Is­høj

Re­gi­na Hil­lerup

Græn­se­bom­me fj er­ner ik­ke den græn­se­over­skri­den­de or­ga­ni­se­re­de kri­mi­na­li­tet. Drop rets­for­be­hol­de­ne og lad Dan­mark væ­re med i det in­ter­na­tio­na­le po­li­ti­sam­ar­bej­de.

Den fj er­de bøl­ge er be­teg­nel­sen for den kri­mi­na­li­tet, som om­fat­ter men­ne­skes­mug­ling, men­ne­ske­han­del og øko­no­misk kri­mi­na­li­tet, her­un­der den græn­se­over­skri­den­de øko­no­mi­ske kri­mi­na­li­tet, som be­gås med in­for­ma­tions­tek­no­lo­gi. Den græn­se­over­skri­den­de og or- ga­ni­se­re­de kri­mi­na­li­tet samt den græn­se­over­skri­den­de øko­no­mi­ske kri­mi­na­li­tet er et al­vor­ligt pro­blem i EU, og be­kæm­pel­sen her­af hand­ler om, hvor­dan EUs lan­de kan or­ga­ni­se­re ind­sat­sen for at be­kæm­pe den. Det kan ik­ke læn­ge­re lø­ses na­tio­nalt, for­di den græn­se­over­skri­den­de og or­ga­ni­se­re­de kri­mi­na­li­tet oft e be­gås i fl ere for­skel­li­ge lan­de med for­skel­lig lov­giv­ning og med for­skel­li­ge eft er­forsk­nings­mu­lig­he­der. Der­for kræ­ver be­kæm­pel­sen af den græn­se­over­skri­den­de og or­ga­ni­se­re­de kri­mi­na­li­tet po­li­ti­sam­ar­bej­de på tværs af lan­de­græn­ser og med Eu­ro­pol.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.