Is­la­misk Stat hæv­der at stå

BT - - NYHEDER - Jan Bjer­re Lauridsen Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

TER­R­OR­STAT

Ter­r­or­or­ga­ni­sa­tio­nen Is­la­misk Stat ( IS) hæv­der at stå bag fre­da­gens blo­di­ge an­greb mod

turi­ster i den tu­ne­si­ske fe­ri­e­by Sous­se. Det skri­ver nyheds­bu­reau­et Reu­ters. Is­la­misk Stat har i en er­klæ­ring på Twit­ter ta­get an­sva­ret for an­gre­bet.

’ Vo­res bror, ka­li­fa­tets sol­dat Abu Yi­hya al- Kairo­u­ni, nå­e­de må­let - Ho­tel Im­pe­ri­al - trods sik­ker­heds­for­an­stalt­nin­ger,’ hed­der det iføl­ge Reu­ters i er­klæ­rin­gen.

Her hed­der det vi­de­re, at ’ sol­da­ten har an­gre­bet et bor­del og dræbt 40 van­tro’.

Turi­ster­ne i Sous­se var i chok ef­ter det blo­di­ge an­greb. Fo­to: AFP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.