Kuwait an­hol­der for­mode­de ger­nings­mænd bag moské- ter­ror

BT - - NYHEDER -

Po­li­ti­et i Kuwait har lør­dag an­holdt ad­skil­li­ge per­so­ner, der me­nes at ha­ve del i fre­da­gens blo­di­ge an­greb mod en shi­i­tisk moské. Det op­ly­ser sik­ker­hed­s­kil­der i lan­det iføl­ge nyheds­bu­reau­et Reu­ters. Ter­r­or­grup­pen Is­la­misk Stat ( IS) har al­le­re­de ta­get skyl­den for an­gre­bet, der ko­ste­de 27 men­ne­sker li­vet og sår­e­de fle­re end 200.

Iføl­ge Reu­ters er det per­so­ner, der me­nes at ha­ve for­bin­del­ser til selv­mord­s­bom­be­ren, der er ble­vet an­holdt.

Al- Qa­bas, et af Kuwaits dag­bla­de, skri­ver iføl­ge nyheds­bu­reau­et, at i alt tre per­so­ner er ble­vet an­holdt.

An­gre­bet, der fandt sted, da om­kring 2.000 per­so­ner var sam­let til fre­dags­bøn i moskéen, var an­gi­ve­ligt et for­søg på at slå en ki­le mel­lem gol­flan­dets sunni­mus­lim­ske fler­tal, og det shi­amus­lim­ske min­dre­tal.

Der blev lør­dag er­klæ­ret lan­desorg.

Ter­r­or­an­gre­bet i Kuwait kom sam­me fre­dag som et an­greb i Frankrig nær Ly­on og et blo­digt an­greb i et turi­st­om­rå­de i Tu­nesi­en, der dræb­te mindst 37 men­ne­sker. BNB

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.