Å bag ter­ror

BT - - NYHEDER -

Myn­dig­he­der­ne i Tu­nesi­en si­ger, at ger­nings­man­den, der blev dræbt, ik­ke tid­li­ge­re har væ­ret i myn­dig­he­der­nes sø­ge­lys.

An­gre­bet fandt sted un­der Ra­ma­da­nen, og Is­la­misk Stat har tid­li­ge­re op­for­dret or­ga­ni­sa­tio­nens til­hæn- ge­re til at op­trap­pe an­greb mod ’ de van­tro’ un­der Ra­ma­da­nen.

Is­la­misk Stat har og­så ta­get an­sva­ret for et an­greb mod en shi­amus­lim­sk moské i Kuwait, der fre­dag ko­ste­de mindst 25 per­so­ner li­vet.

I Frankrig blev en mand an­holdt ef­ter et an­greb mod en gas­fa­brik nær Ly­on. Her blev der fun­det et af­hug­get ho­ved svøbt i et flag med ara­bi­ske skrift­tegn.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.