80 moskéer står til luk­ning ef­ter ter­r­or­an­greb i Tu­nesi­en

BT - - NYHEDER - Tu­ne­si­ske sol­da­ter be­vog­ter nu fle­re ho­tel­ler i lan­det. Fo­to: AFP

Re­ge­rin­gen i Tu­nesi­en vil luk­ke 80 moskéer ef­ter fre­da­gens blo­di­ge an­greb. Der er iføl­ge Reu­ters ta­le om moskéer, der er uden for sta­tens kon­trol, og luk­nin­gen af dem ven­tes at ske in­den for en uge, op­ly­ser pre­mi­er­mi­ni­ster Ha­bib Es­sid.

Ger­nings­man­den bag fre­da­gens an­greb ud­gav sig an­gi­ve­ligt for at væ­re en turist, da han greb en Ka­lasj­ni­kov- rif­fel, som han ret­te­de mod turi­ster ved et kyst­nært ho­tel. Man­den blev skudt og dræbt, da po­li­ti og sik­ker­heds­styr­ker an­kom.

I marts blev Tu­nesi­en ud­sat for et ter­r­or­an­greb mod Bar­do- mu­se­et i ho­ved­sta­den Tu­nis. An­gre­bet ko­ste­de fle­re end ty­ve men­ne­sker li­vet.

BNB/ Reu­ters

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.