25- årig ru­mæ­ner ta­get for te­le­fon­ty­ve­ri­er

BT - - NYHEDER -

FESTI­VAL

En 25- årig ru­mænsk mand er an­holdt og sig­tet for fle­re ty­ve­ri­er af mo­bil­te­le­fo­ner un­der Tin­der­box­festi­va­len i Oden­se.

Det var en festi­val­del­ta­ger, der hav­de få­et stjå­let sin mo­bil­te­le­fon, der før­te Fyns Po­li­ti på spo­ret af man­den.

Festi­val­gæ­sten brug­te den ind­byg­ge­de ’ find- min- te­le­fon’- funk­tion og kun­ne lo­ka­li­se­re den ved Ba­ne­gårds­cen­tret i Oden­se. Her fandt den be­stjå­l­ne frem til ru­mæ­ne­ren, som bar rundt på en ryg­sæk med i 39 mo­bil­te­le­fo­ner til en sam­let vær­di på over 100.000 kro­ner.

Fyns Po­li­ti ved med sik­ker­hed, at ot­te af dem er stjå­let fre­dag på Tin­der­box- festi­va­len. BNB

I det al­min­de­li­ge ka­os på Tin­der­box- festi­va­len er det lyk­ke­des en ty­vek­nægt at stjæ­le en del mo­bil­te­le­fo­ner.

Fo­to: Sop­hie Juli­a­ne Ly­dolph

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.