’’

BT - - NYHEDER - Fo­to: Ni­els Ahl­mann Ole­sen

Eli­ten in­ter­es­se­rer sig for Man­hat­tan og go­de re­stau­ran­ter i Bar­ce­lo­na, men den mang­ler fuld­stæn­dig in­ter­es­se for, hvad der sker blandt men­ne­sker i Ka­lund­borg og i Tøn­der

Pe­der Fre­de­rik Jen­sen, bå­de­byg­ger og for­fat­ter, i Po­li­ti­ken, op­for­drer til ik­ke at dæ­mo­ni­se­re DFs væl­ge­re

som bø­ve­de, plat­te og ra­ci­sti­ske bon­de­rø­ve

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.