ET AF VEN­NER­NE

BT - - NYHEDER -

SØN­DAG 28. JU­NI 2015 I 2004 kø­ber Ul­la Sø­ren­sen som­mer­hu­set på Fa­s­an­væn­get 4 ved Bork Havn for 1.050.000 kr. Fra april 2008 sæt­tes det til salg ‘ i en gan­ske kort pe­ri­o­de’ til en salgs­pris på 1.445.000 kr. Ef­ter ‘ kort tid’ pil­les det af mar­ke­det igen. I marts 2009 sæt­tes som­mer­hu­set til salg igen. Nu ko­ster det 1.370.000 kr. Ul­la Sø­ren­sen op­ly­ser, at det iføl­ge mæg­le­ren var ‘ en hur­ti­ge­re om­sæt­te­lig pris.’ I de­cem­ber pil­les som­mer­hu­set af mar­ke­det igen. I ef­ter­å­ret 2010 hol­der Ul­la Sø­ren­sen et ‘ ori­en­te­rings­mø­de’ med den nyvalg­te for­mand for Byg­ge­grup­pen i 3F, Pe­ter Hou­gård Ni­el­sen, der på da­væ­ren­de tids­punkt og­så er for for­mand for to fe­ri­e­fon­de. Her ta­ler de bl. a. om som­mer­hu­set. 16. de­cem­ber 2010 sælger Ul­la Sø­ren­sen som­mer­hu­set til Byg­ge­grup­pens fe­ri­e­fond af 2005, der er en 3Ffond, som Pe­ter Hou­gård Ni­el­sen er for­mand for, for 1.370.000 kr. Alt­så den sam­me pris, som som­mer­hu­set blev ud­budt til i 2009.

ufjo + ksv

Her er som­mer­hu­set, som 3Fs ho­ved­kas­se­rer Ul­la Sø­ren­sen ( tv.) solg­te til en 3F- fe­ri­e­fond.

Fo­to: Astrid Da­lum og Scan­pix

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.