SVI­NE­RI PÅ SY­GE­HU­SE

BT - - NYHEDER -

skru­er, der sid­der i hoft en.

7. marts 2013:

In­fek­tion om­kring pro­te­sen i ven­stre hoft e.

22. ju­ni 2013:

Curt fal­der igen, og der går hul på sår­et på ven­stre hoft e.

Ok­to­ber 2013:

In­fek­tion i ven­stre hoft e og ind­læg­gel­se i en læn­ge­re pe­ri­o­de.

BT sæt­ter fo­kus på for­hol­de­ne på dan­ske

ho­spi­ta­ler. Skriv om di­ne op­le­vel­ser til jour­na­list Char­lot­te Bo Qvist på

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.