’’

BT - - NYHEDER -

Han er ble­vet be­hand­let for alt mu­ligt an­det, men han blev al­drig be­hand­let for sta­fy­lokok­ker. Og han lå sim­pelt­hen i iso­la­tion i så lang tid, at man tror, det er løgn.

Ina Ham­mer­s­ch­midt

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.