MA­DE IN CHINA Selv om væk­sten er af­ta­gen­de, lover den ki­ne­si­ske re­ge­ring stør­re og me­re dri­sti­ge pro­jek­ter in­den for in­fras man­ge af dem med me­get lange pris­skil­te. Men må­ske har lan­det ik­ke råd til at re­a­li­se­re al­le dis­se pla­ner. Her af de mest spek­takul

BT - - NYHEDER -

SØN­DAG 28. JU­NI 2015

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.