INE PEN­SIO­NER Guide:

BT - - PRIVAT ØNKYOHNEODMERI -

SØN­DAG 28. JU­NI 2015

» Nor­malt er det ik­ke no­get, jeg går sær­ligt me­get op i. Der er jeg nok li­ge­som de fle­ste an­dre dan­ske­re, « si­ger 34- åri­ge Sid­sel Proust­gaard og til­fø­jer: » Nu har jeg spa­ret tu­sind­vis af kro­ner ved at flyt­te he­le mo­le­vit­ten, og så har jeg sam­ti­dig et bed­re over­blik over min øko­no­mi. « Fo­to: Sa­ra Gang­sted

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.