Sna­rer lem­læ­ster chim­pan­ser

BT - - NYHRE­E­DID­GE­RE­ET NE­AN­DER­TA­LER­SEX VAR AL­MIN­DE­LIGT - Modelfoto: Scan­pix/ Iris

Op mod halv­de­len af chim­pan­ser­ne i Ki­ba­le Na­tio­nal­park i Ugan­da er ble­vet in­va­li­de­ret el­ler ska­det af sna­rer, for­tæl­ler po­st­doc Jes­si­ca Har­tel fra Aar­hus Uni­ver­si­tet, der for­sker i, hvor­dan sna­rer­ne på­vir­ker chim­pan­ser­nes liv.

» Sna­rer­ne er et stort pro­blem i he­le det øst­li­ge og cen­tra­le Afri­ka, for­di de er så nem­me at sæt­te ud. Det slår ik­ke en kryb­s­kyt­te ud, at vi har fj er­net hans sna­re – han kan ba­re sæt­te en ny sna­re, for­di de er så bil­li­ge at la­ve, « for­tæl­ler Jes­si­ca Har­tel.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.