VID­STE DU AT:

BT - - NYHREEDIDGEREET NEANDERTALERSEX VAR ALMINDELIGT -

Det kan for­ment­lig sæn­ke blod­suk­ke­ret og for­bed­re sam­men­sæt­nin­gen af pro­te­i­ner i blo­det at skæ­re kal­o­ri­e­ind­ta­get ned til en tred­je­del i fem da­ge om må­ne­den, vi­ser ny ame­ri­kansk forsk­ning.

Ma­ven kan læk­ke gift - stoff er ind i blo­det un­der ek­stremt an­stren­gen­de sport som ul­tra­ma­ra­ton, hvor man lø­ber 120- 210 ki­lo­me­ter på et døgn, vi­ser en­gel­ske og au­stral­ske for­ske­re.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.