’’

BT - - NYHEDER - Midt- og Vestsjæl­lands Po­li­ti

Alt fo­re­går stille og ro­ligt og ik­ke mindst fest­ligt

Sel­ve festi­va­len be­gyn­der ons­dag, hvor det dan­ske or­ke­ster The Minds of 99 åb­ner ho­veds­ce­nen, Oran­ge Sce­ne.

Blandt ho­ved­nav­ne­ne på årets Roskil­de Festi­val fin­der man blandt an­dre Paul McCart­ney og Mu­se. I mod­sæt­ning til de fo­re­gå­en­de år luk­ker festi­va­len i år lør­dag.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.