Ra­ve- pio­ne­rer­ne pi­ske­de Tin­der­box igen­nem

BT - - KULTUR - Fre­dag nat, Rød Sce­ne Ras Bol­ding Gaff a

AN­MEL­DEL­SE

PRO­DI­GY

**** **

Næ­sten ret­ti­digt gik The Pro­di­gy på sce­nen, an­ført af grup­pens ma­s­ter­mind, syn- the­sizer­bag­mand og pro­du­cer Li­am Howlett, og der gik ik­ke læn­ge, før åb­nings­num­me­ret ’ Bre­at­he’ fi k spar­ket gang i det talstær­ke pu­bli­kum, na­tur­lig­vis godt hjul­pet på vej af de to vo­ka­li­ster Keith Fl­int og Maxim. Yder­me­re for­stær­ket af trom­mesla­ger og gu­i­ta­rist, der beg­ge ton­se­de løs og­så på næ­ste num­mer, ’ Nasty’, fra grup­pens se­ne­ste al­bum. Her­eft er fulg­te den frem­ra­gen­de ’ Om­en’, som utvivl­s­omt, med si­ne synt­h­go­ti­ske te­ma­er, ud­fl ip­pe­de com­pu­ter­spils­ly­de og pun­kvo­kal, var et af kon­cer­tens mu­si­kal­ske høj­de­punk­ter.

Der blev na­tur­lig­vis pi­sket en stem­ning op, som grup­pen har for va­ne, men hvis man hav­de en kro­ne for hver gang, Maxim æv­le­de løs om si­ne ’ Pro­di­gy pe­op­le’, og­så ind over num­re, så vil­le man gå stin­ken­de rig fra koncerten. Det blev sim­pelt­hen for me­get og for for­styr­ren­de. Læs he­le an­mel­del­sen på Gaff a. dk

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.