FEM GO­DE RÅD TIL FOR­ÆL­DRE

BT - - SØNDAG -

Par­te­ra­pe­ut og kli­nisk se­xo­log Maj Wis­mann og Ma­ri­an­ne Lom­holt fra Sex og Sam­fund gi­ver go­de råd om, hvad for­æl­dre skal ta­le med de­res børn om, in­den de dra­ger på som­me­rens festi­va­ler. Det er vig­tigt at be­skyt­te sig når man har sex. Det kan ik­ke si­ges oft e nok: For­æl­dre har et an­svar over for de­res børn med hen­syn til sex. Så tal med dit barn om be­skyt­tel­se un­der sam­le­je og giv even­tu­elt dit barn kon­do­mer med. Og bed bar­net om at ha­ve dem på sig, når det går rundt på festi­va­len. For det er ik­ke al­tid, man ved på for­hånd, hvor­når ly­sten kom­mer.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.