ROSKIL­DE FESTI­VAL

BT - - SØNDAG -

Roskil­de Festi­va­len

er Nor­d­eu­ro­pas stør­ste mu­sik­festi­val og har ek­si­ste­ret si­den 1971. De cir­ka 135.000 del­ta­ge­re gør Roskil­de Festi­val til Dan­marks fj er­de­stør­ste ’ by’ må­lt i ind­byg­ger­tal.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.