Pas på de di­gi­ta­le lom­me­ty­ve

BT - - REJSER -

Fem go­de råd til sik­ker wi­fi på ferien Und­gå trå­d­lø­se net­værk, hvor der ik­ke kræ­ves en ad­gangs­ko­de. Log al­drig på net­bank el­ler an­dre si­der, hvor du skal ind­ta­ste føl­som­me op­lys­nin­ger el­ler bru­ge dit NemID. Und­gå at shop­pe on­li­ne og i det he­le ta­get at bru­ge dit kre­dit­kort på net­tet. Husk al­tid at log­ge af de ste­der, hvor du har ind­ta­stet dit bru­ger­navn og ad­gangs­ko­de. Sørg for at ha­ve op­da­te­ret an­ti­viruspro­gram­met og de se­ne­ste sik­ker­heds­op­da­te­rin­ger til sty­re­sy­ste­met.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.