Snit: 1,8 HEJ DÅ, DAN­MA

Dan­mark kun­ne ik­ke ham­le op med det sven­ske kol­lek­tiv, og så røg Thorups dren­ge ud af U21- EM med et 1- 4- ne­der­lag i se­mi­fi na­len

BT - - U21- EM I TJEKKIET -

U21- EM, SE­MI­FI­NA­LE stand for fo­kus. Den dan­ske U21land­stræ­ner fort­sat­te sin ro­ta­tion, og der sad nok en en­kelt el­ler to med klap­hat i Prag og i Dan­mark, der ik­ke lod den kip­pe over, at Las­se Vi­gen, Pio­ne Si­sto og Riza Dur­mi­si ik­ke var fun­det stær­ke nok til star­top­stil­lin­gen.

Små tre mi­nut­ter eft er sven­sker­nes før­ste mål gik det så galt igen. Jo­hn Gu­i­det­ti blev spil­let i fri ga­l­op med et fl ot lob. Han send­te bol­den på tværs af fel­tet, og her gled Jo­nas Knud­sen, in­den Si­mon Ti­bbling spar­ke­de 2- 0- må­let i kas­sen.

Det va­re­de et styk­ke tid, før Thorup age­re­de. Las­se Vi­gen var før­ste træk, og det gav lidt spr­æl. Uff e Bech vi­ste sig som stør­ste spr­æl­lemand, da han eft er en ti­me prik­ke­de en ned­falds­bold i fel­tet ind bag Pa­trik Car­l­gren.

Spæn­din­gen hang i luft en over Prag, da Vester­gaard fi k en mu­lig­hed á la Be­chs. An­fø­re­ren nå­e­de dog ik­ke frem. Hel­ler ik­ke Yus­suf Poul­sens første­be­rø­ring var en se­mi­fi - na­le vær­dig, da han et kvar­ter før tid blev spil­let fl ot fri af Thom­sen.

Det blev sid­ste go­de ak­tion for AaB’eren. Syv mi­nut­ter før tid sov han, da Ro­bin Qu­ai­son sneg sig ind bag ham og spar­ke­de bol­den i mål til 3- 1. Så var det slut for Dan­mark. Drøm­men om en EM- fi na­le brast mod et hold, som man godt kun­ne til­la­de sig at for­ven­te en sejr over. Til sidst sved det end­nu me­re, da Oscar Hil­je­mark i sid­ste se­kund score­de til 4- 1.

I EM- fi na­len på tirs­dag mø­der sven­sker­ne nu Portu­gal, der be­sej­re­de Tys­kland 5- 0 tid­li­ge­re i aft es. Til gen­gæld må Dan­mark og Tys­kland må hjem og slik­ke sår­e­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.