RANDERS FC ?

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Træk­ker Co­lin Todd Ran­der­sto­get mod me­dal­jer­ne?

Co­lin Todd men­te ik­ke, at klub­ben fi k nok kre­dit i me­di­er­ne for sit ar­bej­de. Så lad os da ba­re sen­de et par ro­ser mod Todd og Randers.

Det er et so­lidt styk­ke træ­ner­ar­bej­de, eng­læn­de­ren har ud­ret­tet i klub­ben. Be­stemt. Men vi til­la­der os og­så at væ­re am­bi­tiø­se på Randers’ veg­ne. Det er ik­ke me­re end et par sæ­so­ner si­den, at klub­ben vandt bron­ze, og igen i år var man tæt på, men måt­te over­la­de me­dal­jer­ne til Brøndby.

Me­get afh æn­ger selv­føl­ge­lig af, hvor­dan klub­ben får for­stær­ket sig in­den sæ­so­nen, og der ven­ter Todd en stor op­ga­ve i at høj­ne det sta­bi­le ni­veau i Randers. Men får Randers me­dal­je, skal vi nok stå klar med mas­ser af kre­dit, Co­lin

Todd.

Fo­to: Hen­ning Bagger

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.