?

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Brønd­bys rig­mand og be­sty­rel­ses­for­mand, Jan Bech Andersen, har ry­stet po­sen på Ves­teg­nen. Rester­ne af det Brøndby, som Al­do Pe­ter­sen be­gynd­te med at genop­byg­ge i 2013, er så småt væk.

Per Rud blev sid­ste fre­dag fy­ret som sport­s­di­rek­tør og er­stat­tet med Su­per­liga­ens mest er­far­ne træ­ner, Tro­els Bech, der prø­ver kræft er med den post for før­ste gang. For­kla­rin­gen ly­der, at han skal væ­re med til at brin­ge Brøndby tæt­te­re på må­let om DM- guld in­den 2018.

Spørgs­må­let er, om Bech og Frank i fæl­les­skab kan fi nde den ret­te sport­s­li­ge vej, som Brøndby skal føl­ge for at byg­ge på sid­ste sæ­sons bron­ze­me­dal­jer, mens Jan Bech Andersen vå­ger i bag­grun­den og ik­ke er ban­ge for at gri­be ind.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.