Ore spørgs­mål FC NORDSJÆLLAND ?

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

SSØØNNDDAAGG 2 288. J. U JNUIN 2I0 210515

Fin­der FC Nordsjælland tilbage til suc­ces- form­len fra for tre år si­den, da Farum- klub­ben vandt mester­ska­bet?

Guld, sølv og Champions League er ble­vet afl øst af to sjet­te­plad­ser, in­gen me­dal­jer og et ’ hvad så nu?’.

For FC Nordsjælland er en klub i om­vælt­ning. I 2012, da klub­ben vandt mester­ska­bet, var det med Kas­per Hjul­mand ved ro­ret. Klub­ben hav­de et klart kon­cept og pro­fi ler som An­dreas Bjel­land, Jo­res Oko­re og Ni­ko­lai Stok­holm på ba­nen.

Men si­den da har et hav af spil­le­re og træ­ne­re for­ladt klub­ben, og de har ta­get kul­tu­ren med sig. Den store ud­skift ning har be­ty­det, at Farum- klub­ben er ble­vet en mel­lemva­re. Ja, man sat­ser på ta­len­ter. Men hvad vil man med spil­lesti­len og klub­bens frem­tid i det he­le ta­get? Mil­li­o­ner er der nok af eft er Champions League- even­ty­ret, og man har hen­tet den tid­li­ge­re FCK- sport­s­di­rek­tør Car­sten V. Jen­sen ind i den sport­s­li­ge le­del­se. Men om det er nok, skal den kom­men­de sæ­son sva­re på.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.