HO­BRO ?

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Ho­bro var sid­ste sæ­sons store over­ra­skel­se. Op­ryk­ker­ne over­le­ve­de stik imod al­le for­ud­si­gel­ser, og nu ven­ter en end­nu svæ­re­re sæ­son, hvor Ho­bro igen bli­ver te­stet til det yder­ste, er­ken­der sport­s­chef Jens Ham­mer Sø­ren­sen:

» Man­ge har be­lært mig om, at sæ­son to er rig­tig svær. Det er jeg så­dan set enig i, men al­ter­na­ti­vet er end­nu vær­re. Det er det sam­me som at væ­re for­an 2- 0, som al­le si­ger, er en far­lig fø­ring, men jeg vil hel­le­re væ­re for­an end bag­ud. Vi er fuld­stæn­dig klar over, at vi skal ar­bej­de end­nu hår­de­re, end vi no­gen­sin­de har gjort. Det er præ­mis­sen i Ho­bro. Vi tog et kvan­tespring sid­ste sæ­son, hvor vi gik fra at træ­ne klok­ken 17 til at træ­ne klok­ken 15. Nu ar­bej­der de 8- 13 og skal træ­ne 13.30, så spil­ler­ne får en bed­re dag­lig­dag og kan re­sti­tu­e­re bed­re eft er træ­ning. Det er et stort skridt for os og et skridt i den rig­ti­ge ret­ning for os som klub. Og­så Jo­nas Dal har få­et en fuld­tids­kon­trakt. Der er in­gen tvivl om, at skal vi spil­le Su­per­liga de næ­ste 10 år, skal vi væ­re fuld­tidspro­fes­sio­nel­le på et tids­punkt. «

Har Jo­nas Dals dren­ge ev­nen til at over­le­ve Su­per­liga- sæ­son 2.0 som halv­tidspro­fes­sio­nel­le?

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.