AaB ?

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Hvor­dan hånd­te­rer Lars Søn­der­gaard Kent Ni­el­sens skyg­ge?

Kent Ni­el­sen før­te i 2014 den nord­jy­ske tra­di­tions­klub til ’ The Doub­le’. En for­nem præ­sta­tion af AaB, der har kæm­pet med øko­no­mi­en og be­græn­se­de trans­fer­mid­ler.

Der­for ven­ter der den nye træ­ner, Lars Søn­der­gaard ( fo­to), en svær op­ga­ve i AaB, for Kent Ni­el­sen fi k mest mu­ligt ud af lidt, og det skal Søn­der­gaard nu leve op til.

Nord­jy­den er vendt hjem eft er sit op­hold i Sønderjyske, og han er drift sik­ker. Men er det nok?

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.