?

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Eft er en tid med me­get uro age­re­de Ove Pe­der­sen brand­sluk­ker for klub­ben eft er Tro­els Be­chs fy­ring sid­ste eft er­år. OB over­le­ve­de i Su­per­liga­en, og Pe­der­sen over­le­ve­re­de klub­ben til Kent Ni­el­sen i Su­per­liga­stand.

Men nu kom­mer det se­je træk for fyn­bo­er­ne. Det kom­mer til at kræ­ve tid og tå­l­mo­dig­hed og kon­ti­nu­i­tet – et af Ni­el­sens yn­dings­ud­tryk fra Brøndby- ti­den – før OB kan kom­me tilbage til top­pen af dansk fod­bold.

Den store ud­for­dring for klub­ben bli­ver at over­be­vi­se fans, sponso­rer og al­le om­kring klub­ben, at tå­l­mo­dig­hed er vej­en frem. Og­så når ski­bet er i mod­vind.

Oden­se blev jo ik­ke bryg­get på én dag.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.