?

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Ru­ti­ne­re­de Lars Søn­der­gaard er for­tid i Sønderjyske, der i ste­det fi k 34- åri­ge Ja­cob Mi­chel­sen ( fo­to) som ch­eft ræ­ner. Nu ud­gør han i sel­skab med sport­s­chef Hans Jør­gen Hay­sen på 39 år den sport­s­li­ge le­del­se.

» Selv­føl­ge­lig er ru­ti­ne godt at ha­ve, når det he­le kni­ber og spid­ser til, men det vig­ti­ge for os er som al­tid, at vi står sam­men. For mig er det kul­tu­ren, der be­stem­mer, hvor­dan man kla­rer pres­set. Vi er hård­t­ar­bej­den­de, vi står sam­men li­ge me­get hvad og er yd­my­ge. Og vi ved, hvad der skal til for at få resultater. Det er klub­bens kul­tur, og det har holdt os op­pe, når an­dre har sagt, at vi ry­ger ned, « si­ger Hans Jør­gen Hay­sen selv om tea­met.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.