INGRAPPORT

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

SØN­DAG 28. JU­NI 2015

Man­den, der fæl­de­de Lan­ce Arm­strong ( stort fo­to) og tvang ham ud i cy­kel­spor­tens skyg­ge, Tra­vis Ty­g­art ( øverst), ro­ser den dan­ske rap­port om do­ping i dansk cy­kel­sport. Det glæ­der di­rek­tø­ren for Dan­marks Idræts­for­bund, Mor­ten Møl­holm Hansen ( ne­derst). Fo­to: AFP, As­ger La­de­fo­ged

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.