Bres­chel mis­ser DM

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - DYRT STYRT Da­ni­el Re­mar da­lu@ sporten. dk

Cy­kel­ryt­te­ren Mat­ti Bres­chel var fre­dag ude for en ær­ger­lig ulyk­ke, da han på en træ­nings­tur kør­te fron­talt sam­men med en mod­kø­ren­de bil og må mel­de fra til DM i dag i Røn­de.

» Jeg var ude at scoo­ter- træ­ne på nog­le øde lan­de­ve­je på Sjæl­land med min far, som kør­te på scoo­te­ren. En mod­kø­ren­de bi­list vil­le skæ­re et hjør­ne og kør­te di­rek­te ind i os. Fø­re­ren af bi­len hav­de 10 se­kun­der til at op­da­ge os, men det nå­e­de han åben­lyst ik­ke. Jeg kør­te di­rek­te op i scoo­te­ren, mens det var lidt vær­re for min far, som bræk­ke­de sit kra­ve­ben, « for­tæl­ler Mat­ti Bres­chel, der selv slap med blå mær­ker, blød­nin­ger på be­ne­ne og må­ske et be­ska­det led­bånd, i en pres­se­med­del­el­se og til­fø­jer:

» Jeg er me­get ked af ik­ke at skul­le del­ta­ge. Men jeg må ba­re se fremad og kom­me mig. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.