Woz­ni­a­cki med i fa­vo­rit­fel­tet

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Det er end­nu ik­ke lyk­ke­des for Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki at vin­de en Grand Slam- tur­ne­ring, og det er selv­føl­ge­lig og­så mest sand­syn­ligt, at hun hel­ler ik­ke vin­der Wim­b­ledon.

Men eft er en gan­ske fi n lod­træk­ning har hun stille og ro­ligt sne­get sig op i fa­vo­rit­fel­tet i tur­ne­rin­gen. Så­le­des gi­ver Dan­ske Spil blot fi re gan­ge pen­ge­ne på, at hun når mini­mum se­mi­fi na­len.

» Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki har få­et en sær­de­les fa­vora­bel lod­træk­ning. Hun und­går bå­de at mø­de Se­re­na Wil­li­ams, Ma­ria Sha­ra­pova og Vi­cto­ria Aza­renka før fi na­len. Læg der­til, at hun i den­ne uges op­varm­nings­tur­ne­ring li­ge­le­des på græs i East­bour­ne har væ­ret rig­tig godt spil­len­de. Det­te øger helt klart Woz­ni­a­ck­is chan­cer, « si­ger od­ds­sæt­ter Sø­ren Au­gu­ste­sen fra Dan­ske Spil.

Man får odds 25 på, at hun går he­le vej­en og vin­der.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.