1,80

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Åsa­ne star­te­de som lyn og tor­den eft er op­ryk­nin­gen, men det vir­ker til, at gas­sen er gå­et lidt af op­ryk­ker­ne. De se­ne­ste fem kam­pe har blot gi­vet ét en­kelt po­int, og se­ne­st blev man blæst ud af po­ka­len med et ne­der­lag på 0- 4 til Odd. Kur­ven pe­ger helt mod­sat for Hø­ne­foss, som star­te­de sæ­so­nen elen­digt ud, men nu stille og ro­ligt er ved at fi nde fod­slag eft er nu fi re kam­pe i træk uden ne­der­lag og i po­ka­len spil­le­de man li­ge op med San­defj ord fra den bed­ste ræk­ke. Det er svært at se, at Hø­ne­foss skal væ­re spe­ci­elt un­der­tip­pe­de i det­te op­gør.

Od­dset er fun­det hos Bet365

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.