Mas­se­mor­der el­ske­de fod­bold og bre­ak­dan­ce

In­tet ty de­de på, at 23- åri­ge Sei­fed­di­ne Rezgui Ya­cou­bi skul­le dræ­be 38 men­ne­sker i Tu­nesi­en

BT - - NYHEDER - Elisa­beth Thi­is elth@ bt. dk

TER­ROR skud mod en til­fæl­dig, uskyl­dig turist. Han skød igen. Og igen. Og igen, mens han be­væ­ge­de sig op gen­nem sand­stran­den og vi­de­re ind ved po­o­l­om­rå­det på ho­tel­let Riu Im­pe­ri­al Mar­ha­ba.

Ka­las­h­ni­ko­ven var ret­tet mod turi­ster, mens lo­ka­le tu­ne­se­re for­søg­te at stille sig for­an og be­skyt­te de uden­land­ske gæ­ster mod de dø­de­li­ge kug­ler.

Get out of my way, « råb­te Sei­fed­di­ne Rezgui Ya­cou­bi til tu­ne­ser­ne, for­kla­rer et øjen­vid­ne til den bri­ti­ske avis The In­de­pen­dent.

Den 23- åri­ge mas­se­mor­der lag­de sig eft er utal­li­ge skud på knæ og bad. Kort eft er blev han dræbt af to skud, aff yret af en tu­ne­sisk po­li­ti­be­tjent. Med sig i dø­den tog han 38 uskyl­di­ge men­ne­sker.

Fre­dag gik en ung mand langs stran­den i by­en Port El Kan­ta­oui ved Sous­se i Tu­nesi­en. Med ba­re fød­der, ik­lædt sor­te shorts og Ts­hirt pas­se­re­de han ube­mær­ket pla­sken­de børn i vand­kan­ten, små­slum­ren­de, sol­ba­den­de og fe­ri­eg­la­de turi­ster. Den 23- åri­ge Sei­fed­di­ne Rezgui Ya­cou­bi kun­ne umid­del­bart for­veks­les med en helt al­min­de­lig ung tu­ne­sisk mand.

Men un­der høj­re arm bar han en ka­las­h­ni­kov.

På et split­se­kund blev fe­ri­ei­dyl af­løst af frygt og for­vir­ring, da Sei­fed­di­ne Rezgui Ya­cou­bi aff yre­de sit før­ste

Fra stu­de­ren­de til mas­se­mor­der

Sei­fed­di­ne Rezgui Ya­cou­bi kom fra by­en Gaa­four i det nord­li­ge Tu­nesi­en. Han fl yt­te­de se­ne­re til by­en Kairou­an – en halv ti­mes kør­sel fra Sous­se – for at stu­de­re til in­ge­ni­ør.

Iføl­ge den bri­ti­ske avis Daily Mail be­søg­te Sei­fed­di­ne Rezgui Ya­cou­bi sin fa­mi­lie da­gen før an­gre­bet. Her var der in­gen fa­re­sig­na­ler, der kun­ne af­slø­re, hvad der 24 ti­mer se­ne­re vil­le cho­ke­re he­le ver­den.

» Vi sad i ha­ven, og alt var helt nor­malt. Vi tal­te om hans liv og stu­di­er, « si­ger onk­len til den 23- åri­ge, Ali Bin Muham­med Rezgui, til Daily Mail.

Onk­len for­kla­rer, at in­gen i fa­mi­li­en var ra­di­ka­li­se­re­de, og at Ya­cou­bi var ’ en helt al­min­de­lig mand’, der dog var på­vir­ket af sin brors død. Broderen dø­de i 2010, da han blev ramt af et lyn­nedslag.

Sei­fed­di­ne Rezgui Ya­cou­bi var des­u­den en dyg­tig bre­ak­dan­cer, der lag­de vi­deo­er af sin dans op på Youtube og delt­og i dan­se­kon­kur­ren­cer i Tu­nis. Han el­ske­de fod­bold og holdt med

den span­ske klub Re­al Madrid.

Fle­re strand­gæ­ster smed sig i san­det på den tu­ne­si­ske strand og spil­le­de dø­de i håb om at over­le­ve, da den­ne mand skød og dræb­te 38 men­ne­sker un­der fre­da­gens ter­r­or­an­greb. Fo­to: Reu­ters/ EPA

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.