FAKTA

BT - - NYHEDER -

Is­la­misk

Stat, der træk­ker blo­di­ge spor gen­nem Irak og Sy­ri­en, har ta­get an­sva­ret for ter­r­or­an­gre­bet.

kom­mer få må­ne­der eft er, at Bar­do- mu­se­et i Tu­nis var mål for en ter­r­or­hand­ling, der ko­ste­de 23 per­so­ner li­vet.

An­gre­bet

Uden­rigs­mi­ni­ste­ri­et

vur­de­rer, at der er høj ri­si­ko for ter­ror mod ve­st­li­ge mål i Tu­nesi­en, ved turi­stat­trak­tio­ner, off ent­li­ge byg­nin­ger og ste­der med store men­ne­ske­mæng­der, og al­le rej­ser til græn­se­om­rå­det mod Al­ge­ri­et og Li­by­en fra­rå­des.

rej­se­bu­reau­er – her­un­der Spies og Bravo Tours – har afl yst al­le rej­ser til Tu­nesi­en.

Fle­re

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.