Hvor­dan er det at sid­de fængs­let he­le li­vet?

BT - - DEBAT -

I USA har nog­le fængs­le­de te­e­na­ge­re ud­sigt til at skul­le til­brin­ge det me­ste af de­res liv i fængsel. I et fængsel i sta­ten In­di­a­na af­so­ner te­e­na­ge­re for ek­sem­pel dom­me på op til 65 år. Men hvor­dan ta­ck­ler de un­ge ud­sig­ten til et liv, hvor de må­ske al­drig kom­mer på fri fod?

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.