De­bat på Twit­ter

BT - - DEBAT -

Bri­an Mik­kel­sen ( K)

@ Bri­anMik­kel­senC

Stort til­lyk­ke til stærkt Løk­ke- hold. Sad i re­ge­ring med de fl este. Go­de valg. Glæ­der os til sam­men at fø­re DK i borgerlig ret­ning.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.