Klar til at læg­ge arm

Dansk Fol­ke­par­ti lan­ger ud ef­ter re­ge­rin­gen fra dag ét

BT - - DEBAT - Jakob Chor og Rik­ke Gjøl Man­sø Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

VELDFÆRD OG GRÆN­SER

Med et nyt re­ge­rings­grund­lag har stats­mi­ni­ster Lars Løk­ke Ras­mus­sen ( V) sat kur­sen for Dan­mark un­der sin le­del­se. Men fra sag til sag bli­ver han nødt til at fin­de de for­nød­ne 56 man­da­ter – ik­ke mindst hos blå bloks stør­ste par­ti, Dansk Fol­ke­par­ti.

Men hos par­ti­for­mand Kri­sti­an Thu­le­sen Da­hl ( DF) får grund­la­get en lun­ken mod­ta­gel­se. I hans op­tik er det helt ty­de­ligt, at det er Ven­stre, der som den nye et­par­ti­re­ge­ring har skre­vet re­ge­rings­grund­la­get.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.