He­debøl­ge på vej

BT - - NYHEDER -

Høj sol og hø­je tem­pe­ra­tu­rer har sat kur­sen mod Dan­mark. Det for­tæl­ler TV2 Vej­ret. Det be­ty­der, at det næ­ste par da­ge by­der på tem­pe­ra­tu­rer op om­kring 25 gra­der. I we­e­ken­den eks­plo­de­rer ter­mome­tret så, og solcre­men skal fin­des frem, når der for­ven­tes over 30 gra­der.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.