Blø­de­n­de tyv til­ba­ge­holdt

BT - - NYHEDER -

En 24- årig mand ka­ste­de i for­gårs en sten gen­nem en ru­de hos Min Køb­mand i Flau­enskjold i Nord­jyl­land. Det skri­ver nord­jy­ske. dk. Et kæ­re­ste­par var op­mærk­som­me og fik rin­get til po­li­ti­et, in­den man­den til­ba­ge­holdt stenka­ste­ren, der un­der indbruddet hav­de skå­ret sig og der­for blød­te ret kraf­tigt. Ty­ven måt­te en tur om­kring ska­destu­en, in­den han blev an­bragt i de­ten­tio­nen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.